Disclaimer&Retour

De informatie op deze website verstrekt kan geenszins aanleiding geven tot eisen van welke aard ook, de info is louter informatie en niet bindend.

In geval van vragen of klachten rond de producten is enkel de producent verantwoordelijk. EquiFriend is het verkoopskanaal, reclamemedium en verdeelcentrum van de Benelux voor de producten equisooth , equitase .

De producten mogen enkel worden gebruikt voor het beoogde doel, buiten bereik van kinderen houden, niet in de ogen wrijven.

Van de producten is er een technische fiche en toelatingsnummer (voor verplichte producten) beschikbaar op aanvraag.

EquiTase en EquiSooth zijn geen geneesmiddelen.

Samenstelling van EquiSooth en EquiTase Sensitive:

aqua-enzymen (3 soorten voor EquiTase en 3 soorten voor EquiSooth) – ethyl hexanediol glycerin – aminipopionic acid

 

Indien de bestelling buiten de lokalen van EquiFriend wordt gesloten en ingeval niet voor beroepsmatige doeleinden gebruikt wordt, geldt de volgende clausule: de consument heeft het recht om 14 dagen na het plaatsen van de bestelling het recht om zonder kosten van de koop af te zien. U dient ons binnen 14 werkdagen na levering van het product schriftelijk (bijvoorbeeld via email op info@equifriend.be) op de hoogte te brengen dat u de aankoop wil herroepen Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken van deze termijn.

Het artikel dient in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, met vermelding van uw ordernummer.

 

Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die speciaal op bestelling zijn gemaakt en derhalve maatwerk zijn. Maatwerk valt buiten dit recht.

Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven, worden binnen een termijn van veertien dagen na terugbezorging door ons terugbetaald. U ontvangt dus de volledige aankoopprijs, inclusief de bij aankoop betaalde verzendingskosten.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.