Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
EquiFriend kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van EquiFriend, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan EquiFriend verstrekt. EquiFriend kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM EquiFriend GEGEVENS NODIG HEEFT
EquiFriend verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan EquiFriend uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit
juridische dienstverlening.

HOE LANG EquiFriend GEGEVENS BEWAART
EquiFriend bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
EquiFriend verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@equifriend.be. EquiFriend
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
EquiFriend neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van EquiFriend maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door EquiFriend
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met EquiFriend op via
info@EquiFriend.be. www.EquiFriend.be is een website van EquiFriend. EquiFriend is
als volgt te bereiken:
Postadres: Hullekensstraat 12 – 9831 Deurle
TEL 0475/ 25 40 50
Versus bvba – info@EquiFriend.be